Správa investičních nemovitostí

Správu vaší investiční nemovitosti nechte na nás. Máme zkušenosti se správou vlastních nemovitostí a víme co majitel musí řešit a s tím vám pomůžeme. Naší prioritou je oprostit vás od starosti se správou nemovitosti a věnovat se věcem která vás baví.

Jaká je cena?

Správa pronájmu je zpoplatněna fixní částkou 1 000 Kč za každou nemovitost

Odměna je účtována pouze při obsazení nájemníkem

Jak to funguje?

Společně se sejdeme, řekneme si jaké jsou vaše představy a co vám tato služba přinese. Po vzájemném odsouhlasení podepíše příkazní smlouvu a plnou moc – dokumenty potřebné k bezstarostné správě vaší nemovitosti.

Od této chvíle se již za vás staráme o vše my!

Co za vás vyřídíme?

Nájemce je pečlivě vybrán a prověřen v registrech. Příprava a odsouhlasení nájemní smlouvy mezi vámi a nájemníkem. Podpis nájemní smlouvy již za vás zajistíme.

Předání a převzetí nemovitosti s nájemníkem již vyřídíme za vás a to včetně aktuálního protokolu se stavem nemovitosti včetně fotodokumentace. Jsou zaznamenány i aktuální stavy elektroměru, vodoměru a dalších služeb ke dni vzniku nebo ukončení nájmu.

Online systém k vaší nemovitosti, kde hlídáme platby nájemného. V případě neuhrazeného nájemného včas řešíme upomínku na nájemce. Přehled všech smluv k vaší nemovitosti na jednom místě.

Komunikujeme s orgány SVJ či správcem nemovitosti ohledně předpisu služeb či hlášení počtu osob v domácnosti.

Kontrolní prohlídka nemovitosti 1x ročně jako prevence proti případným škodám na vašem majetku. Protokol včetně výpisu závad a fotodokumentace jsou umístěny v online systému.

Řešíme drobné opravy a údržbu v průběhu nájmu při požadavku od nájemníka. V případě zájmu zajistíme rekonstrukci, úklid nebo výmalbu nemovitosti.

Získáte od nás tyto služby

Online systém kde vše funguje a máte dokonalý přehled o vaší investiční nemovitosti. Automatické párování příchozích plateb, přehled potřebných dokumentů.

Realitní služby které obsahují inzerci vaší nemovitosti, profesionální fotografie, 2D/3D půdorys, 3D sken nemovitosti či příprava nájemní smlouvy.

Výběr vhodného a v registrech prověřeného nájemce, předcházíme tak případným neplatičům. Důkladná selekce je pro nás důležitá.

Příprava nájemní smlouvy včetně případných změn. Po odsouhlasení již předložena nájemníkovi k podpisu.

Roční vyúčtování plateb nájemného včetně rozpisu využitých zálohových služeb od SVJ či správce. Zaslání vyúčtování nájemníkovi k úhradě nedoplatku či zaslání přeplatku.

Zajištění pojištění nemovitosti a odpovědnosti z držby nemovitosti, tak aby byl váš majetek ochráněn. Stejně tak zajištění pojištění domácnosti pro vašeho nájemníka.

Vyřízení financování na novou investiční nemovitost či revize současného financování.

Poradenství v oblasti daní z příjmu z pronájmu a porovnání výhodnosti využití paušálních nákladů či reálných nákladů, tak aby byl váš čistý výnos co nejvyšší.

Kontaktujte nás